Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Hotline: 0946 258 288

may xuc lat

Dự án nhà thép tiền chế CPT Việt Nam

Nhà máy PhilKo Vina INC

CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN

Dự án

Địa điểm đầu tư

Chủ đầu tư

Quy mô dự án

Gói thầu

 

Giá trị gói thầu

Thời gian thi công

Thời gian hoàn thành

 

Nhà máy Philkovina INC  

Đường 296, khu công nghiệp Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Công ty Liên doanh Philkovina INC.

Xây dựng trên diện tích 5,2ha

Sản xuất, lắp dựng kết cấu thép và tôn lợp nhà xưởng PK1, PK2 và nhà ăn ca

và các hạng mục phụ trợ.

14,4tỷ đồng (16000m2 nhà xưởng- 360tấn kết cấu nhà thép tiền chế)

Thi công 120 ngày

Hoàn thành tháng 7/2010

 

 Một số hình ảnh dự án nhà máy Philkovina INC lúc đang thi công

 

Hình ảnh tổng thể nhà máy đang trong giai đoạn hoàn thiện 

Nha-may-may-xuat-khau-Philkovina 2.jpg

 

 

Kết cấu thép chính nhà PK1 đang được lắp dựng hoàn thiện chuẩn bị cho công tác

gép tấm pannel

 

Nha-may-may-xuat-khau-Philkovina.jpg

 

 

 

Nha-may-may-xuat-khau-Philkovina 3.jpg

 

Nha-may-may-xuat-khau-Philkovina 4.jpg

 

Nha-may-may-xuat-khau-Philkovina 5.jpg

 

Nha-may-may-xuat-khau-Philkovina 6.jpg